Hyra förråd Lidingö

InStorage, Ekholmsnäsvägen 44, Lidingö

Boka ditt förråd

Hyresvillkor

  • Hyresbetalning sker för innevarande månad till nästkommande månadsskifte (snitt 45 dagar)
  • Hyra utgår sedan månadsvis i förskott. Fakturan mailas den 15e varje månad och betalas till månadsskiftet.
  • Uppsägning av avtalet sker dag 1-14, annars förlängs avtalet automatiskt en månad i taget.

Instorage förråd Lidingö Ekholmsnäsv 44

Hyr förråd centralt på Lidingö. Efter bokningen får du ett mail med uppgift om ditt förrådsnummer och din personliga accesskod till förrådsanläggningen. Alla våra förråd är uppvärmda och anläggningen är bevakad av vaktbolag och har övervakningskameror. Tillgång till dittt förråd 24/7 365 dagar om året. Till förrådslängorna används eget hänglås.

Anläggningsansvarig: Marc Skårman, bemannade öppetider 13:00-15:00 onsdag – torsdag. Telefon: 0707 90 70 60. Mail: info@instorage.se

Instorages förrådsanläggning i Lidingö

InStorage Lidingö – Ekholmsnäsvägen 44