Hyra förråd Lidingö

InStorage, Ekholmsnäsvägen 44, Lidingö

Hyr säkra och prisvärda förråd på Lidingö

Vi erbjuder säker och prisvärd hyra av förråd på Lidingö. Du får tillgång till ditt förråd 24/7 året runt. Hyr ditt  förråd enkelt och snabbt genom att fylla i formuläret nedan. Du får sedan direkt på mailen uppgift om förrådsnummer och personlig accesskod till anläggningen på Ekholmsnäsvägen 44, Lidingö. Förråden är uppvärmda, kameraövervakade och bevakade av vaktbolag.

 

Hyresvillkor

  • Hyresbetalning sker för innevarande månad till nästkommande månadsskifte (snitt 45 dagar)
  • Hyra utgår sedan månadsvis i förskott. Fakturan mailas den 15e varje månad och betalas till månadsskiftet.
  • Uppsägning av avtalet sker dag 1-14, annars förlängs avtalet automatiskt en månad i taget.

Hyr säkra och prisvärda förråd på Lidingö

Hyr förråd på Ekholmsnäsvägen 44. Du får tillgång till förrådet 24/7 året runt och blir kund genom att fylla i formuläret nedan. Du får sedan via mail uppgift om förrådsnummer och personlig accesskod. Viktiga punkter i villkoren:

Hyra utgår månadsvis i förskott, mailas den 15e varje månad.

Uppsägning av avtalet sker dag 1-14, annars förlängs avtalet en månad.

InStorage Lidingö

  • Ekholmsnäsvägen 44, Lidingö, Sverige
  • 0707-90 70 60