Hyra förråd Lidingö

InStorage, Ekholmsnäsvägen 44, Lidingö

Hyr säkra och prisvärda förråd på Lidingö

Hyr Instorage nybyggda förråd på Lidingö, Ekholmsnäsvägen 44. Du får tillgång till ditt förråd 24/7 året runt. Hyr ditt  förråd på Lidingö enkelt och snabbt genom att fylla i formuläret nedan. Du får sedan direkt på mailen uppgift om förrådsnummer och personlig accesskod till anläggningen på Ekholmsnäsvägen 44, Lidingö. Förråden är uppvärmda, kameraövervakade och bevakade av vaktbolag.

 

Hyresvillkor

  • Hyresbetalning sker för innevarande månad till nästkommande månadsskifte (snitt 45 dagar)
  • Hyra utgår sedan månadsvis i förskott. Fakturan mailas den 15e varje månad och betalas till månadsskiftet.
  • Uppsägning av avtalet sker dag 1-14, annars förlängs avtalet automatiskt en månad i taget.

Hyr säkra och prisvärda förråd på Lidingö

Hyr förråd på Ekholmsnäsvägen 44. Du får tillgång till förrådet 24/7 året runt och blir kund genom att fylla i formuläret nedan. Du får sedan via mail uppgift om förrådsnummer och personlig accesskod. Viktiga punkter i villkoren:

Hyra utgår månadsvis i förskott, mailas den 15e varje månad.

Uppsägning av avtalet sker dag 1-14, annars förlängs avtalet en månad.

InStorage Lidingö

  • Ekholmsnäsvägen 44, Lidingö, Sverige
  • 0707-90 70 60