Du kan förvara det mesta i ditt hyrda förråd, allt från småsaker till större möbler, eller företagsutrustning. Det viktiga är att du packar ner sakerna i kartonger och skyddar de med plast eller dylikt.

Observera att det finns vissa saker du inte får lagra i förrådet. Exempelvis får inga vätskor eller gaser förvaras i förrådet. I våra Allmänna villkor kan du läsa mer om vad som är ok att lagra respektive ej lagra i förrådet. Reglerna finns till för din, andra hyresgästers och hela anläggningens säkerhet, samt för att undvika skador på föremål som förvaras i förråden.